A MICROLENS BY GALLIUM DOPED ZINC OXIDE-NANOANTENNA


Aslan E., Aslan E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.3, pp.931-942, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alternative plasmonics based fractal microlens are investigated. In this context, lensing performance of gallium-doped zinc oxide Sierpinski carpet-based fractal construction functionalized by conformal Talbot effect is analyzed for communication wavelength 1550 nm. Focusing via diffraction from these 2D finitesized and two-iterated fractal lattice system is computationally demonstrated. In this regard, focusing performance parameters are computationally examined on the basis of geometrical parameter sweep and fractal generation via finite difference time-domain numerical simulations. Focusing efficiency > 50%, absolute efficiency > 18%, and focal depth larger than primary spot size are introduced by all computational samples. Moreover, a conformal Talbot effect is exhibited by this novel alternative plasmonics construction. A novel perspective based on alternative plasmonics by a newly adapted fractal design to optics is proposed. Thus, this fractal microlens is presented as a new planarized focusing platform, acting a conformal transformation optics device for light capturing tolerance and low-cost.

Alternatif plazmonik temelli fraktal metalensler araştırılmıştır. Bu bağlamda, 1550 nm iletişim dalga boyu için, konformal Talbot etkisi ile işlevselleştirilmiş galyum katkılı çinko oksit Sierpinski halısı tabanlı fraktal yapının mercekleme performansı analiz edilmiştir. Bu 2D sonlu boyutlu ve iki yinelemeli fraktal kafes sisteminden kırınım yoluyla odaklanma, nümerik olarak gösterilmiştir. Bu bakımdan odaklama performans parametreleri, geometrik parametre taramasına ve fraktal yinelemesine dayanarak zamanda sonlu farklar alanında simülasyonlar aracılığıyla incelenmiştir. Odaklanma verimliliği > 50%, mutlak verimlilik >% 18 ve birincil spot boyutundan daha büyük odak derinliği tüm nümerik numuneler tarafından sunulmuştur. Dahası, bu yeni alternatif plazmonik yapı tarafından konformal Talbot etkisi sergilenmektedir. Optiğe yeni uyarlanmış bir fraktal tasarım ile alternatif plazmoniklere dayanan yeni bir perspektif önerilmiştir. Böylelikle, bu fraktal mikrolens, ışık yakalama toleransı ve düşük maliyet için, konformal dönüşüm optik cihazı olarak hareket eden yeni bir düzlemselleştirilmiş odaklama platformu olarak sunulmuştur.