Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticilerinin Stres Kaynaklarını Tespit Etmeye Yönelik Kayseri Ilinde Bir Araştırma


Kaya A., Harmancı Y.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.41-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-62

Özet

Modern toplum hastalolarak ifade edilen stres, pekçok disiplinde aratrmaclarn ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çalmada ülke ekonomisiiçindeönemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli iletme yöneticilerinin stres kaynaklarn tespit etmek amaçlanmaktadr. Bu dorultuda Kayseride faaliyet gösteren KOBlerde 155 yönetici ile bir aratrma yaplmtr. Aratrma bulgularna göreyöneticiler açsndan en önemli stres kaynaklar; ekonomide yaanan olumsuz gelimeler ve krizler, iletmenin finansman problemlerive dinlenme ve sevilen ileri yapabilmek için yeterli zaman bulamaModern toplum hastalolarak ifade edilen stres, pekçok disiplinde aratrmaclarn ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çalmada ülke ekonomisiiçindeönemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli iletme yöneticilerinin stres kaynaklarn tespit etmek amaçlanmaktadr. Bu dorultuda Kayseride faaliyet gösteren KOBlerde 155 yönetici ile bir aratrma yaplmtr. Aratrma bulgularna göreyöneticiler açsndan en önemli stres kaynaklar; ekonomide yaanan olumsuz gelimeler ve krizler, iletmenin finaModern toplum hastalolarak ifade edilen stres, pekçok disiplinde aratrmaclarn ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çalmada ülke ekonomisiiçindeönemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli iletme yöneticilerinin stres kaynaklarn tespit etmek amaçlanmaktadr. Bu dorultuda Kayseride faaliyet gösteren KOBlerde 155 yönetici ile bir aratrma yaplmtr. Aratrma bulgularna göreyöneticiler açsndan en önemli stres kaynaklar; ekonomide yaanan olumsuz gelimeler ve krizler, iletmenin finansman problemlerive dinlenme ve sevilen ileri yapabilmek için yeterli zaman bulamamaolarak tespit edilmitir. Bunun yannda kadn yöneticiler için teri tercihlerindeki hzl deimelerin önemli bir stres kaynaolduu, ya ilerledikçe iten memnun olmama ve kiisel beklenti-iyeri beklentisi arasndaki farkn daha az önemli stres kaynaklar olduu belirlenmitir. Yöneticilerin deneyimi arttkça çalanlarn gelecei ve güvenlii ile ilgili endielerin stres açsndan önemli bir kaynak olduu tespit edilmitir. Son olarak, iletmeye ortak olmayan yöneticiler için ücret yetersizlii, takdir edilmeme, uzun çalma saatleri ve iin monoton olmasnn iletmeye ortak olan yöneticilere kyasla daha önemli stres kaynaklar olduu da belirlenmitir. nsman problemlerive dinlenme ve sevilen ileri yapabilmek için yeterli zaman bulamamaolarak tespit edilmitir. Bunun yannda kadn yöneticiler için teri tercihlerindeki hzl deimelerin önemli bir stres kaynaolduu, ya ilerledikçe iten memnun olmama ve kiisel beklenti-iyeri beklentisi arasndaki farkn daha az önemli stres kaynaklar olduu belirlenmitir. Yöneticilerin deneyimi arttkça çalanlarn gelecei ve güvenlii ile ilgili endielerin stres açsndan önemli bir kaynak olduu tespit edilmitir. Son olarak, iletmeye ortak olmayan yöneticiler için ücret yetersizlii, takdir edilmeme, uzun çalma saatleri ve iin monoton olmasnn iletmeye ortak olan yöneticilere kyasla daha önemli stres kaynaklar olduu da belirlenmitir. maolarak tespit edilmitir. Bunun yannda kadn yöneticiler için teri tercihlerindeki hzl deimelerin önemli bir stres kaynaolduu, ya ilerledikçe iten memnun olmama ve kiisel beklenti-iyeri beklentisi arasndaki farkn daha az önemli stres kaynaklar olduu belirlenmitir. Yöneticilerin deneyimi arttkça çalanlarn gelecei ve güvenlii ile ilgili endielerin stres açsndan önemli bir kaynak olduu tespit edilmitir. Son olarak, iletmeye ortak olmayan yöneticiler için ücret yetersizlii, takdir edilmeme, uzun çalma saatleri ve iin monoton olmasnn iletmeye ortak olan yöneticilere kyasla daha önemli stres kaynaklar olduu da belirlenmitir.