Stratejik Liderliğin Yenilikçilik Performansı Üzerindeki Etkisinde Çalışan Yaratıcılığının Aracılık Rolü


AYKAN E., KARAKOÇ H.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, pp.108-120, 2017 (Peer-Reviewed Journal)