Yiyecek ve İçecek Yönetimi


Karamustafa K. (Editor)

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Günümüz yiyecek ve içecek sektöründeki tüketim eğilimlerine bakıldığında, "şık tasarım ve sunum", "sağlıklı ve iyi", "organik", "yüksek kaliteli", "çevreye duyarlı", "temiz," "doğal", "insan duyularına hitap eden", "katkısız", "hızlı, pratik ve kolay", "otantik" ve "sürdürülebilirlik" unsurlarının ön planda olduğu görülmektedir. Günümüz yiyecek ve içecek tüketim eğilimlerinin bu denli zengin, çeşitli ve karmaşık hale geldiği bir ortamda ticari yiyecek ve içecek operasyonlarının daha nitelikli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konunun uzmanları tarafından bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak akademik bir bakışla değerlendirilmesi gerekmektedir, bu durum ise son derece önemlidir. Bu sebeple, turizm ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunan her kurumda yiyecek ve içecek yönetimi ile ilgili dersler bulunmakta ve çalışmalar yapılarak nitelikli bilgi üretilmekte, başta öğrenciler olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri ile paylaşılmaktadır. Elinizdeki bu çalışma, belirtilen amaç doğrultusunda konunun uzmanları tarafından ciddi bir emek ve zaman harcanarak hazırlanmıştır.


Literatürde yiyecek ve içecek yönetimi ile ilgili çok değerli çalışmalar bulunmasına karşın, gerek yiyecek ve içecek operasyonlarında fiilen çalışarak, gerekse eğitimini alarak ve dersler vermek suretiyle elde edilen bilgi birikimi ve deneyimler ortaya koymaktadır ki konuya daha bütünsel açıdan bakan, detaylı ve her bir konunun uzmanı tarafından ele alındığı daha güncel bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, yirmi bir bölümden oluşan bu kitap sadece bir ders kitabı niteliğinde olmayıp, aynı zamanda akademik çalışma yapanlara ve alana ilgi duyanlar ile hâlihazırda bu sektörde faaliyet gösterenlere yönelik de ciddi bir kaynak niteliği taşımaktadır.