DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TARIM İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE TRAKTÖR-MAKİNE VARLIĞI


Arı Z., Aybek A.

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET) 2019 Invitation, Kahramanmaraş, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.287-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287-304
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Kalkınmanın ve gelişmenin sağlanması için yapılması gerekenlerin başındaki ilk aşama, genellikle durum tespiti aşamasıdır. Bu çalışmada, Ülkemizin önemli bir tarım bölgesi olan Doğu Akdeniz Bölgesindeki tarım işletmelerinin özellikleri (işletmeci ve çalışanların eğitimi, iş deneyimleri ve yaşı; işletmelerin arazi dağılımı, faaliyet alanı ve yetiştirilen ürünler) ve traktör-makine varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde 166 tarım işletmesi ile anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Bölgedeki tarım işletmecilerinin yaklaşık %50’si ilkokul eğitimlidir. Bunu sırası ile lise (%22.3),  ortaokul (%18.7), üniversite (%7.8) ve lisansüstü (%1.8) izlemektedir. İşletmecilerin çoğunluğunun (%80.7) meslek deneyimleri, 15 yıldan daha fazladır. İşletmelerin; 2/3’ü (%66)  20 ha’dan küçük olup  %74.7’sinde tarla tarımı yapılmaktadır. Bunu sırası ile bahçe tarımı (%16.3), ve tarla+bahçe tarımı (%9) izlemektedir. Bölgedeki tarım işletmelerinin; %70.5’i buğday, %62’si mısır, %26.5’i pamuk ve %15.1’ ayçiçeği, %14.5’i narenciye, %4.22’si elma üretimi yapmaktadır. İşletmelerin yaklaşık %75’i 1 traktör, %20’si ise 2 traktör ile tarımsal üretim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Traktör ortalama güçleri 86 kW, çalışma saatleri ise yaklaşık 520 saat/yıl’dır. Bölgedeki işletmelerin; % 15’inin mevcut traktörlerinin ekonomik ömrünü tamamladığı, %35’inin ise yakın yıllarda tamamlaması ön görülmektedir ve tarımsal üretimde kullandıkları mekanizasyon araçları optimum düzeyin altındadır.