İslamî İlimler 3. Sınıf Öğrencilerinin Ahlâkî Olgunluk Kavramına Dair Oluşturduğu Metaforların İncelenmesi (Develi İslamî İlimler Fakültesi Örneği)


Çakmak İgalçı E. E.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.51, pp.177-197, 2023 (Peer-Reviewed Journal)