TMS 41 ve TMS2 Kapsamında Çay Üretim Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi


Terzi A., Salman Ü. N.

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.120

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Tarım, insanlık tarihi kadar eski bir faaliyetler dizinidir. İnsanın yaşamını idame ettirebilmesi için elzem olan ürünlerin yetiştirilmesi dün olduğu kadar bugün de aynı öneme haizdir. Bu faaliyetlerin en doğru biçimde kayıt altına alınması gerek devamlılık gerekse ekonomik bir değer olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu minvalde, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ilk olarak 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere 24/02/2006 tarihinde ve 26090 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. TMS 2 Stoklar Standardı ise 21/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemi için uygulanmak üzere ilk olarak 15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Tarım işletmelerinde üretilen tarımsal ürünler ve canlı varlıklar doğma, büyüme, gelişme, üreme, yaşlanma bakımından sürekli olarak değişime uğradığı için bu varlıkların muhasebeleştirilmesi diğer varlıklara göre bazı farklılıklar arz etmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları canlı varlıkların bu özelliklerini dikkate almış ve muhasebeleştirme ilkelerini de bu farklılıklara göre belirlemeye çalışmıştır. TMS 41 ile ilgili Türkçe literatür incelendiğinde tarımsal faaliyetler ile ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun konusunu büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışma ise, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çayı ve çayın üretim sürecini merkeze almaktadır. Bir canlı varlık olan çay çalısının biyolojik dönüşümü sonucunda tarımsal ürün olarak ortaya çıkan çay yaprağı hasat noktasına kadar TMS 41’in kapsamına girmektedir. Hasattan sonra çay yaprağının işlenmesi ise TMS 2’nin kapsamına dâhil edilmektedir. Çalışmada, Çay yaprağının hasat edilmesine kadar olan dönem TMS 41’e göre, hasat sonrası işlemler ise TMS 2’ye göre incelenmiş ve örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.