A region Based Defocusing Method for Fusion of Multi-Focus Images


Creative Commons License

Aslantaş V., Bulatov A., Kurban R.

2. Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZALCBS 2008, Kayseri, Turkey, 13 October 2008, pp.612-620

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.612-620
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Optik lensler sınırlı görüş derinliği problemine sahiptirler. Bu yüzden her tarafına odaklanılmış bir resim elde etmek mümkün değildir. Bu problemi gidermek için, aynı sahneye ait farklı odaklarda birden fazla resim çekilerek elde edilen resimlerin net bölümleri birleştirilebilir ve her tarafı net bir resim elde edilebilir. Elde edilen birleşik resim öznitelik çıkartma, bölütleme ve sınıflandırma işlemleri için daha uygun bir hale gelir. Bu çalışmada, bölge tabanlı bulanıklaştırmaya dayalı bir görüntü birleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Önerilen yöntem, bölge tabanlı piksel seviye birleştirme yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Deneysel ve simülasyon çalışmaları hem sayısal olarak hem de görsel olarak önerilen yöntemin daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.