Çoklu-Odaklı Resimlerin Birleştirilmesi İçin Bölge Tabanlı Bulanıklaştırmaya Dayalı Yeni Bir Metod


Creative Commons License

Aslantaş V., Bulatov A., Kurban R.

2. Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZALCBS 2008, Kayseri, Türkiye, 13 Ekim 2008, ss.612-620

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.612-620

Özet

Optik lensler sınırlı görüş derinliği problemine sahiptirler. Bu yüzden her tarafına odaklanılmış bir resim elde etmek mümkün değildir. Bu problemi gidermek için, aynı sahneye ait farklı odaklarda birden fazla resim çekilerek elde edilen resimlerin net bölümleri birleştirilebilir ve her tarafı net bir resim elde edilebilir. Elde edilen birleşik resim öznitelik çıkartma, bölütleme ve sınıflandırma işlemleri için daha uygun bir hale gelir. Bu çalışmada, bölge tabanlı bulanıklaştırmaya dayalı bir görüntü birleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Önerilen yöntem, bölge tabanlı piksel seviye birleştirme yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Deneysel ve simülasyon çalışmaları hem sayısal olarak hem de görsel olarak önerilen yöntemin daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.