Mekânsal Verilerin Depolandığı İlişkisel Veritabanı Metin Arama İşleminde Sorgu Optimizasyonu


Creative Commons License

Taşyürek M.

III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Turkey, 14 - 15 June 2021, pp.176-193

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-193
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Konum temelli veriler olarak bilinen mekânsal veriler fiziksel nesnenin coğrafi koordinat sistemindeki sayısal değerler ile temsil edilmesidir. Mekânsal verileri kaydetmek, düzenlemek, görselleştirmek ve analiz etmek için Coğrafi Bilgi Sistemi (Geographic Information System - GIS) yazılımları kullanılır. Mekânsal veriler GIS sistemleri sayesinde yaygın olarak kullanılmakta ve birçok sistemin alt yapısını oluşturmaktadır. Yaygın olarak kullanılan ve yer yüzünde bulunan bütün nesnelerin mekânsal veri olarak tanımlandığı GIS sistemlerinde arama işlemi ve aranan mekânsal verinin bulunması çok önemlidir. Bu çalışmada mekânsal verilerin depolandığı ilişkisel veritabanı metin arama işleminin daha doğru sonuçlar bulması için sorgu optimizasyonu önerilmiştir. Bu bildiride önerilen yöntem Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait gerçek mekânsal verileri ve Oracle ilişkisel veritabanını kullanmıştır. Önerilen sorgu optimizasyonu tabanlı yöntem klasik sorgu yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen sorgu optimizasyonu tabanlı yöntemin klasik sorgu yöntemine göre kelime sayısı arttıkça çok daha başarı sonuçlar verdiğini göstermiştir.