ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARININ ETKİLİLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ÇIKILI Y., DENİZ S., kurt E.

İNES JOURNAL, no.8, pp.259-268, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.16991/inesjournal.265
  • Journal Name: İNES JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.259-268
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki çalışmalarının etkililiğine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2014-2015 öğretim yılında Konya il merkezinde özel eğitim iş uygulama merkezi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezinde görev yapan 24 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme forma ile elde edilmiş ve elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanması aşamasında alan yazın ve ilgili mevzuat incelenmiş ve soru havuzu oluşturulmuştur. Sorularla ilgili üç uzmanın görüşü alınmış ve ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Özel eğitim iş uygulama merkezi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezinde görev yapan ve görüşmeyi kabul eden 24 öğretmen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerden, öğretmenlerin mesleki çalışmaların yılda iki kez gerçekleştirildiği, mevzuat nedeniyle yapıldığı, teorik olarak yürütüldüğü, öğretmen, öğrenci ve okula katkısının olmadığı, konuların uygulamaya dönük olmadığı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir.