FORENSIC ACCOUNTING AND FORENSIC ACCOUNTING PROFESSION FROM THE PERSPECTIVES OF THE ACCOUNTING FINANCE DEPARTMENT IN TURKEY


Çil Koçyiğit S., Tanç Ş. G., Koçyiğit H.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.24, no.MODAVICA Özel Sayı, pp.131-159, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: MODAVICA Özel Sayı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.31460/mbdd.1064067
  • Journal Name: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-159
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada ayrı bir mesleki uzmanlık olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, Türkiye’de henüz gelişme aşamasında olan adli muhasebecilik mesleğininin, muhasebe eğitimi veren öğretim elemanlarınca değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Muhasebe-Finansman anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının; “adli muhasebeye ilişkin farkındalık düzeylerinin”, “adli muhasebecilik mesleğinde ihtiyaç duyulan konular” ve “adli muhasebe eğitiminin engelleyicileri hakkındaki görüşlerinin”, “adli muhasebecilik mesleğinin Türkiye’de gelişimine yönelik önerilerinin” ortaya konulmasıdır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılanların “adli muhasebe farkındalık düzeylerine” yönelik ankette yer alan ifadelere 3,51, “adli muhasebecilik mesleğinde ihtiyaç duyulan konular” boyutu açısından 3,96 ve “adli muhasebe eğitiminin engelleyicileri” boyutu açısından 3,51’lik bir oranla yüksek düzeyde katıldıkları görülmüştür. Ayrıca daha önce bilirkişilik yapılıp yapılmadığı ve yaş değişkeni açısından söz konusu görüşlerin anlamlı düzeyde farklılaştığı, cinsiyet, akademik unvan, eğitim durumu, iş tecrübe süresi değişkeni bağlamında ise söz konusu görüşlerin anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.