Osmanli İmparatorluğu’Nun Kapitalist Paternde Sanayileşmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Dumrul C., Dumrul Y.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.23, pp.146-170, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.146-170
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

From the mid-15th century until the end of 17th century, Ottoman Empire has established a worldwide domination. However, by the 18th century, Ottoman Empire started to decline and European countries began to establish dominance in the rest of the world. These developments are the result of the industrial revaluation to a great extent and Ottoman Empire has failed to achieve an industrialization to compete with Europe. This paper attempts to evaluate the causes of the Ottoman industrial weakness. The main conclusion of this paper is that there are many reasons for this situation and social factors are more important than other factors in this weakness. 

15. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu dünya genelinde hâkimiyet kurmuştur. Bununla birlikte, 18. Yüzyıldan itibaren İmparatorluk çöküş sürecine girmiş ve Avrupa ülkeleri dünyaya hâkimiyet kurmaya başlamıştır. Bu gelişmeler büyük ölçüde Sanayi Devrimi’ne bağlıdır ve Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ile rekabet edebilecek bir sanayileşme gerçekleştirememiştir. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme anlamında zayıf kalmasının nedenleri Doğu-Batı düzleminde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu ise, birçok sebebi olmakla birlikte, toplumsal ve politik faktörlerin sanayileşme açısından Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf kalmasında diğer faktörlere göre önemli olduğudur