A RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF THE MACHINABILITY OF Ti6Al4V ALLOY


Gökçe H., Yavuz M.

3'rd International Symposium on Industrial Design & Engineering(ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.116-224

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116-224
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Titanium and its alloys, which are part of the hard-to-process materials, must be produced with high surface quality and tight tolerances. These materials, due to their mechanical properties, are the most critical parts of the whole in the production of advanced technology. Accurate determination of the cutting conditions of these materials with high costs significantly affects the efficiency of workability. In this study, two different types of milling experiments were performed on Ti6Al4V alloy. Firstly, the effect of cutting parameters and cutting tool on the surface roughness of Ti6Al4V alloy was investigated. In these experiments using cutting fluid; 3 different carbide milling tools (coated and uncoated), 3 different cutting speeds (20, 30, 40 m/min) and 2 different feed rates (0.015, 0.030 mm/rev.) were determined. In the second stage; cutting parameters of Ti6Al4V alloy (Vc: 90 m/min and f: 0.075 mm/dev.) were used to increase cutting tool wear and temperature values due to chip volume. It was observed that the most significant cutting parameter for surface roughness was the feed rate. Side cutting wear and adhesion tendency of cutting tools were observed. As the chip volume increased, the expected increases in temperature values occurred. The uncoated carbide tool has performed relatively well in terms of surface roughness, tool wear and temperature quality characteristics

İşlenmesi zor malzemeler grubunda yer alan titanyum ve alaşımları, yüksek yüzey kalitesi ve sıkı toleranslarla üretilmelidirler. Bu malzemeler, mekanik özelliklerinden ötürü ileri teknoloji üretimlerinde bütünün en kritik parçalarını oluştururlar. Maliyetleri yüksek olan bu malzemelerin kesme koşullarının doğru belirlenebilmesi, işlenebilirliğin verimliliğini önemli oranda etkiler. Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşımı üzerinde iki farklı türde frezeleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Ti6Al4V alaşımının frzelenmesinde kesme parametrelerinin ve kesici takımın yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri incelenmiştir. Kesme sıvısı kullanılarak yapılan bu deneylerde; 3 farklı karbür frezeleme takımı (kaplamalı ve kaplamasız), 3 farklı kesme hızı değeri (20, 30, 40 m/dak.) ve 2 farklı ilerleme miktarı (0,015, 0,030 mm/dev.) belirlenmiştir. İkinci aşamada; Ti6Al4V alaşımının frezelenmesinde kesme parametreleri artırılarak (Vc:90 m/dak. ve f:0,075 mm/dev.) talaş hacmine bağlı kesici takım aşınması ve sıcaklık değerleri değerlendirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü açısından en belirleyici kesme parametresinin ilerleme miktarı olduğu gözlemlenmiştir. Kesici takımlarda yan yüzey aşınmaları ve yapışma eğiliminin olduğu görülmüştür. Talaş hacmi arttıkça sıcaklık değerlerinde beklenen yükselmeler meydana gelmiştir. Yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması ve sıcaklık kalite karakteristiği açısından kaplamasız karbür takım nispeten daha iyi performans göstermiştir.