Slinky Toprak Isı Değiştirgeçli Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Deneysel Olarak Araştırılması


Özsolak O., Esen M.

E-Journal of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, vol.6, no.3, pp.37-47, 2011 (Peer-Reviewed Journal)