Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standardı 41 (TMS-41)’e Göre Muhasebeleştirilmesi: Gerçek Değer Muhasebesi


AKSOYLU S.

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, vol.13, no.39, pp.65-78, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 39
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.65-78
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, generally activities in agriculture sector and accounting practices regarding these activities are analysed in the context of Turkish Accounting Standart 41(TAS-41). The aim and extent of TAS-41, acquitision of biological assets and their valuation are elaborated in the study. TAS-41 is an accounting standart which is developed to arrange accounting practices in agriculture enterprises. This standart has adopted fair value approach instead of traditional accounting approach in the valuation of biological assets. Moreover, TAS-41 has specified the borders of agricultural activities. In the study, examples about arable crops and fruit garden which are sub-branches of agricultural activities are presented in accordance with TAS-41.

Bu çalışmada, genel olarak tarım sektöründeki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin muhasebe uygulamaları, Türkiye Muhasebe Standardı 41 (TMS-41) çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada TMS-41’in amacı ve kapsamı, canlı varlıkların edinimi ve değerlemesi konuları üzerinde durulmuştur. TMS-41 tarım işletmelerinde muhasebe uygulamalarını düzenlemek amacıyla geliştirilmiş bir muhasebe standardıdır. Bu standart, canlı varlıkların değerlemesinde geleneksel maliyet yaklaşımı yerine gerçeğe uygun değer yaklaşımını benimsemiştir. Ayrıca, TMS-41 tarımsal faaliyetlerin sınırlarını belirlemiştir. Çalışmada tarımsal faaliyetin alt dallarından olan tarla bitkisi ve meyve bahçesine ilişkin örnekler TMS-41’e uygun olarak sunulmuştur.