İSLAM CEZÂ HUKUKUNDA KEFFÂRET İLKESİ


Creative Commons License

Büyükbaş N.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.37-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)