AFETLERDE ETİK


Creative Commons License

Gökkaya E., Dinç A.

ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.747-752

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.747-752
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Afetler insan hayatını sosyal, ekonomik, psikolojik ve birçok açıdan olumsuz etkileyen beklenmeyen bir anda ortaya çıkan doğal ya da insan kaynaklı olaylardır. Afetlerin beklenmeyen bir anda, beklenmedik bir hızda ortaya çıkması, afeti, olağan durum yönetim koşullarından farklılaştırır. Afet durumlarının oluşturduğu olağandışı koşullarda, yasal düzenlemeler ve diğer dışsal denetim mekanizmaları çoğu zaman yetersiz kalır. Afetlerde hem yönetimler için hem de bireyler için etik ilkeler daha önemli hale gelir. Olağan durumlarda ve güncel hayatta kullanılan ve toplumsal olarak uymakta çok fazla sıkıntı yaşanmayan etik ilkelerin, afet durumlarında da devam etmesi beklenir. Ancak afetlerin oluşturduğu koşullar, bazen etik ilkelerin uygulanmasını zorlaştırabilir, yöneticiler başta olmak üzere bireyleri etik dışı davranışlara yönlendirebilir. Bu çalışmanın amacı olağan dışı bir durum olan afetlerdeki etik ilkelerin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Afet, etik, etik ilke, olağan dışı durum