Gri Seviyeli Eş-oluşum Matrisleri Kullanılarak Sayısal Mamogram Görüntüsünden Doku Özniteliklerinin Çıkarılması ve Yapay Sinir Ağı ile Kitle Tespiti


UZUNHİSARCIKLI E. , Göreke V., GÜVEN A.

Tıptekno 14 Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 25 Eylül 2014, ss.95-98

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.95-98

Özet

Meme kanseri göğüs hücrelerinden başlayan kötü huylu
(malignant) tümördür. Mamogram, memenin düşük radyasyon
kullanılarak elde edilen X-Ray görüntüsüdür. Mamogram
görüntüsünden kitle tespitinde hekime yardımcı olmak amacıyla
farklı teknikleri kullanan bilgisayar yardımıyla teşhis ve tespit
(Computer aided diagnosis-CAD) sistemleri üzerinde çalışmalar
devam etmektedir. Bu sistemler; görüntü ön işleme (image
preprocessing), görüntü iyileştirme, öznitelik çıkarma ve
sınıflandırma olarak isimlendirilen temel aşamalara sahiptir.
Mamogram görüntülerinden bilgisayar yardımıyla kitle tespitinde
farkılı mimarilere sahip yapay sinir ağları içeren sistemler
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada MIAS veri tabanından alınan
218 adet görüntü kullanılmıştır. Görüntülerin 74adeti kitle
(benign veya malignant) içermektedir. Bu görüntüler üzerinde ön
işleme, görüntü iyileştirme, öznitelik çıkarma işlemleri yapılmış
bu öznitelikler kullanılarak tasarlanan yapay sinir ağı ile kitle
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Gri Seviye Eş Oluşum
Matrisleri (Gray-Level Co-occurrence Matrices, GLCM)
görüntüden öznitelik çıkarmak için kullanılmıştır. Elde edilen
kontrast, homojenlik, enerji öznitelikleri kullanılarak ileri
beslemeli yapay sinir ağı eğitimi ve test gerçekleştirilmiştir.
Yapılan 10 teste ait sonuçların ortalaması alınarak başarım
değerleri hesaplanmıştır. Başarım değerleri yaklaşık olarak
duyarlılık için %96, özgüllük için %96 olarak bulunmuştur.