İmam Birgivî’nin Mezhep, Taklit ve İctihat Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Büyükbaş N.

KAFKAS ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.9, no.18, pp.696-710, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 18
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: KAFKAS ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.696-710
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvesi olan 16. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı âlimi Birgivî’nin ictihad, taklit ve hukuk mantığı incelenmiştir. Bu incelemeler onun fıkhî görüşleri taranarak yapılmıştır. Birgivî, fıkhî meselelere Hanefî mezhebi usulü içinde çözümler sunmuştur. Hanefî mezhebine mensup eserler, Birgivî’nin fıkıhta tek başvurduğu kaynaklardır. Birgivî’ye göre bunlar mezhebin önde gelen fakihleri tarafından sağlam kaynak olarak kabul edilmiş olan muteber eserlerdir. Birgivî’ye göre bir meselenin hükmünü açıklamak için ictihad ehliyeti şarttır. Ona göre ictihad metodu önemlidir. Birgivî saygın bir bilim adamı ve aynı zamanda fikirlerini en güçlü otoritelere karşı korkusuzca savunan birisidir. Birgivî 16. Yüzyılda Osmanlı Alimlerinin muhafazakar yani gelenekselci kanadın temsilcisi olan popüler bir alim olarak ortaya çıkmıştır. Bu açıdan geleneğe bağlı olan fakat mezhep karşıtı gösterilen İmam Birgivî’nin mezhep, ictihad ve taklit görüşünü açıklamak önemlidir. Anahtar Kelimeler: Birgivî, Mezhep, İctihad, Taklit, Fıkıh