Postmodernizmin Çocuk Animasyon Filmlerine Tesiri Bağlamında Otel Transilvanya I-II Örneği


Creative Commons License

Köker S.

TİDSAD (Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), no.10, pp.515-526, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

XX. yüzyılda bilim ve teknolojideki değişimler sanat alanına da yansımıştır. Geleneksel anlayışın önemini yitirdiği bu yüzyılda, karşıtlık ve farklılıklar iç içe geçmiştir. Modernizm sonrası anlamına gelen Postmodernizm, kaynağını çoğulculuktan alan farklı unsurları yan yana getirmektedir. Bu anlayış, çocuk filmlerinde de yeni ve farklı bir perspektif kazanmaktadır. Bu çalışmada, Postmodernizmin çocuk animasyon filmlerine etkisi “Otel Transilvanya I-II” adlı animasyondan hareketle incelenecektir. Önceden sunumu yapılmış farklı sinema eserlerine, değişen yaşam algısıyla birlikte nasıl yeni ve farklı bir boyut kazandırıldığı ele alınacaktır. Otel Transilvanya I-II animasyon film, metinlerarasılığa bağlı olarak ortaya çıkan çok kültürlülük/seslilik; kolaj, parodi, pastiş, vb. yöntemler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Metinlerarasılık, Parodi, Pastiş, Gülünç Dönüştürüm, Otel Transilvanya I-II.