Bir İstikrar Politikası Aracı Olarak Döviz Kuru Politikaları


Tülüce N. S., Uçtu R.

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.185-208, 2004 (Peer-Reviewed Journal)