Gevne Vadisi’nden (Konya-Antalya) Türkiye İçin Yeni Kayıt Bir Liken Türü: Fulgensia klementii (Teloschistaceae, liken oluşturan Ascomycetes)


Kocakaya M., Aksoy A., Kocakaya Z.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.597-598

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.597-598
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızı oluşturan Fulgensia klementii Kalb türü Gevne Vadisi’nden

2 farklı lokaliteden kalkerli kayalar üzerinden toplanmıştır. Örnek toplanırken kenar loblarının

bozulmaması için pelur kağıda sarılarak herbaryum zarflarna konmuştur. Tür teşhisinde morfolojik

incelemelerde OLYMPUS SZX16 marka stereomikroskop, anatomik incelemelerde OLYMPUS

BX53 marka ışık mikroskobu ve OLYMPUS DP 72 görüntüleme sistemi kullanılmıştır. Mikroskopik

preperasyonlar su ve %10 KOH çözeltilerinde hazırlanmıştır. Tür ve tür altı kategorileri belirlemede

oldukça önemli karakterler olan spor boyutları, askus boyutları, himenyum yükseklikleri,

parafizlerin genişlikleri oküler mikrometre ile ölçülmüştür.

Bulgular: Çalışmada Türkiye için yeni kayıt olarak verilen Fulgensia klementii türü Kalb

tarafından 1970 yılında İspanya’dan tanımlanmıştır. Daha sonra Christensen tarafından 1995 yılında

Makedonya’dan tespit edilmiştir. Fulgensia cinsine ait yapılan çalışmalarda F. klementii türü çok

nadir bir tür olduğundan, çalışmalar bu tür hariç bırakılarak yapılmıştır. Fulgensia klementii türü

cins içerisindeki diğer türlerden, basit tipte olan askosporların, iki ucunda meme şeklinde çıkıntı

oluşturmasıyla bariz bir şeklide ayrılmaktadır.

Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Beyreli’den vadiye iniş, Göztaşı mahallesi, kalker ana kaya, tarih:

28.07.2011, 36º 51’22” K, 32º 21’90” D, 1558 m

Konya, Taşkent, Gevne Vadisi, Tosmurdan vadiye iniş, vadi içi, kalker ana kaya, tarih: 02.10.2011,

36º 53’12” K, 32º 18’03” D, 1760 m.

Sonuç: Bu çalışma sonucunda F. klementii türünün Türkiye için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir.

İspanya’dan tanımlanan F. klementii türünün Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yer alan Gevne

Vadisi’nden de tespit edilmesi, bu türün dağılışının daha geniş olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır.

Çalışmanın Türkiye liken biyoçeşitliliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.