Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Ve İlaç Tüketimlerinin Değerlendirilmesi: Kayseri Üniversitesi Örneği


Yayla E. N., Üstün Ö.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.5, no.18, pp.296-307, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sağlık hizmetlerinde maliyet paylaşımları ve ilaç tüketimlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören 1090 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız grup t ve ANOVA testleri yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %30,9’u kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, %34,6’sı ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, %33,1 fiyat farkından dolay kutu azaltma, %29,9 fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanımı ifadelerine ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını vermiştir. Aylık aile geliri değişkeni ile kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, fiyat farkından dolay kutu azaltma ve fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanım durumları ile arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu muayene ve ilaç katılım payı ödemelerini doğru bulmaması ile maliyet paylaşımı durumunda ilaç alımında kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç bitse de almama, fiyat farkından dolayı kutu azaltma ve muadil ilaca razı olduğu görülmektedir. Düşük gelirli grupların sağlık hizmetlerine erişememe riskini azaltmak için cepten harcama programları hazırlanması önerilmektedir.