The Effects of Grape Seed on Some Biochemical Parameters in Ionophore Antibiotics Treated Broiler


KARABACAK M., Çınar M., ERASLAN G., KANBUR M., LİMAN B. C., AKÇAY A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.37-41, 2015 (Scopus)