TURKEY'S GENERAL SITUATION IN THE STRATEGIC MANAGEMENT AREA: A BIBLOGRAPHICAL APPRECIATION BETWEEN 1975-2019


Creative Commons License

Aykan E., Bellek M., Koparan E.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.58-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, stratejik yönetim alanının gelişimini teorik olarak inceleyerek, literatürde en çok çalışılan konuları ortaya çıkarmak ve Türkiye’nin uluslararası alandaki mevcut göstergelerini ortaya koyarak diğer ülkelere göre konumunu belirlemeye çalışmaktır. Bibliyometrik analiz kapsamında Web of Science veri tabanındaki 1975-2019 yılları arasında “stratejik yönetim” başlığı altındaki 40 konferans ve toplam 1910 bildiri metni ile Google h-5 endeksinde bulunan en önemli beş dergide yayınlanmış toplam 17187 makale incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, en sık tekrarlanan anahtar kelimelerin sırasıyla performans, inovasyon, strateji, firma performansı gibi kelimeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu kelimeler arasındaki bağlantı gücü ve birlikte tekrarlanma sıklıkları tespit edilmiştir. Ülkelerin atıf sayısı ve yayın sayısı bakımından karşılaştırılmaları sonucu Türkiye atıf sayısında 66 ülke arasında 7. ve yayın sayısında 21. sıradadır. Toplam atıf sayısının toplam yayın sayısına oranı bakımından ise 56. sırada yer almaktadır. Buna ilaveten alandaki kongrelerin Türkiye kökenli çalışmaların sayısı bakımından büyük önem taşıdığı ancak uluslararası atıf alma oranı bakımından bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin çok daha fazla tercih edildiği tespit edilmiştir.