Local Authorities in Russia


Creative Commons License

Kaman D., Bozaslan B. M.

in: IN DIFFERENT COUNTRIES LOCAL GOVERNMENTS Legal and Structural Aspects, Prof. Dr. Feyzullah Ünal,Dr. Veysel Erol, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.203-231, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Orion Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.203-231
  • Editors: Prof. Dr. Feyzullah Ünal,Dr. Veysel Erol, Editor
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The Russian Federation, which has been on the agenda of the whole world with its recent occupation of Ukraine, has managed to become one of the leading actors in the region and on a global scale, from the Principality of Moscow to the present day. The fact that the country is spread over a very wide geography has led to the fact that it is neighbor to countries such as Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, China, Mongolia, and North Korea. political, cultural and many other aspects of these countries. Similarly, the Russian Federation has succeeded in influencing all these neighbors. Although this mutual interaction comes to the fore in terms of security today, living side by side with all these countries for centuries has also affected the Russian Federation in terms of administrative structure.

Son dönemde Ukrayna’yı işgal etmesiyle tüm dünyanın gündeminde olan

Rusya Federasyonu Moskova Knezliği’nden günümüze dek bulunduğu

bölgede ve küresel ölçekte başat aktörlerden birisi olmayı başarmıştır. Ülkenin

oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış olması Norveç, Finlandiya, Estonya,

Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan,

Kazakistan, Çin, Moğolistan, Kuzey Kore gibi ülkelere komşu olmasını

doğurmuş bu da Rusya Federasyonu’nun ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel

ve diğer pek çok açıdan bu ülkelerden etkilenmesine neden olmuştur. Benzer

bir biçimde de Rusya Federasyonu bütün bu komşularını etkilemeyi başarmıştır.

Bu karşılıklı etkileşim günümüzde her ne kadar güvenlik eksenli

olarak ön plana çıksa da yüzyıllardır bütün bu ülkelerle yanyana yaşamak

Rusya Federasyonu’nu idari yapılanma açısından da etkilemiştir.