Presentation of the Food Conference iIn the Turkish Press in the Period of the World War II


Creative Commons License

Başarır M.

History Studies, vol.11, no.1, pp.53-73, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.9737/hist.2019.707
  • Journal Name: History Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-73
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Presentation of the Food Conference iIn the Turkish Press in the Period of the World War II
 
The subject of this study is The Food Conference, which is one of the diplomatic conferences of the Allies during the World War II, that all UN members participated and which conducted and leaded by the United States, held in Virginia, Hot Spring. In this context, the study focuses on the arguments that lead to the organization of the conference. As a result of this focus, the study aims to detect; Turkey’s which has an impartial policy in mentioned period, interest to The Food Conference which was held by allied countries; and the approach of the Turkish press to this conference, particularly, presentation of the different assessment made by press about Turkey's future. For this purpose, by using document scanning method; the news, statements, evaluations and comments about The Food Conference in the press of that period and through the records of the House of Commons of UK, the implementation of the process are transmitted. It is understood that, the Turkish press is evaluated Turkey's current situation and future policies from different angles, through The Food Conference. The study is a unique work in the literature, in terms of giving information about the conference both through the records of the House of Commons of UK and the media of the period.

Keywords: World War II, The Food Conference, Turkish Press

Bu çalışmanın konusunu, İkinci Dünya Savaşı esnasında Müttefiklerin savaş döneminde yürüttükleri diplomatik konferanslardan biri olan, Amerika’nın başkanlığında, bütün Birleşmiş Milletler’in de iştirak ettiği ve Virginia, Hot Spring’de gerçekleştirilen İaşe Konferansı oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada konferansın tertiplenmesine sebep olan argümanlara odaklanılmaktadır. Bu odaklanma neticesinde çalışma, mezkûr dönemde bitaraf politika güden Türkiye’nin, Müttefiklerin düzenlediği İaşe Konferansı’na ilgisi ile Türk basınının bu konferansa yaklaşımının ve özellikle basının Türkiye’nin geleceği noktasında yaptığı farklı değerlendirmelerinin kamuoyuna sunumunun tespitini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belge tarama yöntemiyle, dönemin basınında İaşe Konferansı’na ilişkin çıkan haberler, demeçler, değerlendirmeler ve yorumlar ile İngiliz Avam Kamarası Zabıtları’ndan ulaşılan kayıtlar üzerinden sürecin işleyişi aktarılmaktadır. Sonuçta anlaşılmaktadır ki Türk basını İaşe Konferansı üzerinden Türkiye’nin mevcut durumunu ve gelecekteki siyasetini farklı açılardan değerlendirmektedir. Çalışma, İaşe Konferansı’nı hem İngiliz Avam Kamarası Zabıtları hem de dönemin basını üzerinden anlatmasıyla alan yazında özgün bir çalışma konumunu barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, İaşe Konferansı, Türk Basını