AB Ülkeleri Ve Türkiye’nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler


Creative Commons License

Arıç K. H., Erkekoğlu H.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.14, no.2, pp.291-306, 2013 (SCI-Expanded)