Simulation Study and Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Self Tuning Fuzzy PID Controller


Şekkeli M., Açıkgöz H., Gani A., Keçecioğlu Ö. F.

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, vol.18, no.1, pp.17-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 In recent years, permanent magnet synchronous motors (PMSM) are widely used in the mid-powerful servo motor drive because of their high power, torque and efficiency. Simualtion study was carried for speed control of PMSM using Matlab/Simulink software package. In this control method, Self-tuning fuzzy-PID controller and PID controller is first designed to apply to speed control unit of PMSM. Self-tuning Fuzzy-PID controller is developed using MATLAB/Simulink Fuzzy Logic Toolbox. Simulation studies are implemented for both of the controllers under same conditions. The results obtained from conventional PID controller and Self-tuning fuzzy-PID controller are analyzed and compared according todisturbance effects such as tracing different references speed and load torque. According to obtained simulation results, it is observed that Self-tuning fuzzy-PID controller provides better speed response than PID controller. 

Son yıllarda sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) yüksek güç, moment ve verim gibi üstünlüklerinden dolayı küçük ve orta güçlü servo motor sürücülerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, vektör denetim yöntemi uygulanan bir SMSM’un hız denetim çalışması Matlab/Simulink paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu denetim yönteminde, ilk olarak Öz-ayarlamalı bulanık-PID denetleyici ve PID debetleyici SMSM'nin hız denetim birimine uygulanmak için tasarlanmıştır. Öz-ayarlamalı bulanık-PID denetleyici MATLAB/Simulink-Fuzzy Logic Toolbox yardımıyla tasarlanmıştır. Her iki denetleyici için aynı koşullar altında benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. PID denetleyiciden ve Öz-ayarlamalı bulanık-PID denetleyiciden elde edilen sonuçlar, referans hızı izleme, yük momenti gibi bozucu etkenlere göre incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen benzetim sonuçlarına göre Öz-ayarlamalı bulanık-PID denetleyici PID denetleyiciye göre daha iyi hız cevabı verdiği gözlemlenmiştir