ÇAPRAZ KAMALI HADDELEME KALIP TASARIMINDA UYGULANMASI GEREKEN KUVVET ÜZERİNE ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ


Çelik A. İ., Yılmaz N. F.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.28, no.3, pp.501-5011, 2013 (SCI-Expanded)