THE IMPACT OF EMPLOYEES MISSION CONFLICT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PERFORMANCE


Aykan E., Yıldız E.

8. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.185-193

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185-193
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The study examines the effect of employees' task conflict attitudes on their organizational commitment and performance. The universe of the research is a public institution employing approximately 500,000 personnel. The research sample, on the other hand, consists of approximately 1,500 people with different statuses working in the Kayseri campus of the said public institution. 321 of these employees responded to the questionnaires. In the study, it was tried to measure interpersonal task conflict with 9 statements, organizational commitment with 18 statements and work performance with 16 questions.

As a result of the research, it was revealed that there was a negative but meaningless relationship between employees' conflict attitudes and organizational commitment, so no comment was made for the relationship between the two concepts. On the other hand, it was concluded that there is a significant and negative relationship between the conflict attitudes of the employees and their job performance. In this context, it has been determined that the performance of the employees decreases when there are conflict situations within the organization. Considering the fact that high employee performance in terms of the organization will increase efficiency and profitability, it has been evaluated that it will be beneficial for managers to make an effort to eliminate the factors that will create conflict in the workplace.

Bu çalışmada çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıklarını düşündükleri görev çatışmalarının, örgütsel bağlılıklarına ve performanslarına olan etkisi incelenmektedir. Araştırmanın evreni yaklaşık 500.000 personelin çalıştığı bir kamu kuruluşudur. Araştırma örneklemi ise söz konusu kamu kuruluşunun Kayseri’de bulunan yerleşkesinde çalışan farklı statülere sahip yaklaşık 1.500 çalışandan oluşmaktadır. Bu çalışanlardan 321 kişi anketlere dönüş yapmıştır. Çalışmada 9 ifade ile kişiler arası görev çatışması, 18 ifade ile örgütsel bağlılık ve 16 soru ile iş performansı ölçülmeye çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda, çalışanların çatışma tutumları ile örgütsel bağlılık arasında negatif fakat anlamsız bir ilişki olduğu ortaya çıktığı için 2 kavram arasındaki ilişki için yorum yapılmamıştır. Diğer taraftan çalışanların çatışma tutumları ile iş performansları arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda örgüt içinde çatışma halleri var olduğunda çalışanların performanslarının düştüğü saptanmıştır. Örgüt açısından iş gören performansının yüksek olmasının verimi ve karlılığı arttıracağı gerçeği düşünüldüğünde yöneticilerin iş yerinde çatışma yaratacak faktörleri ortadan kaldırması için gayret göstermesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.