THE KOYUNBABA IN KAYSERI


Creative Commons License

İpek Y.

Uluslararası Nehrin Piri Koyunbaba Sempozyumu, Çorum, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.373-386

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-386
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Koyunbaba the 15th century, is rumored to live in many different regions of Anatolia Kalender is Dervis. It accepted that Horosan saints Koyunbaba's, are told in Kayseri, despite a clear record of absence in our hands whether or not their residence famous traveler Evliya Celebi travel to the to mention the tomb Koyunbaba in Yılanlı Dağı site and the local people show here in great demand. As a result of our research in Kayseri apart from the tomb Yılanlı Dağı Koyunbaba across the province, we are still in a cemetery in the district Yeşilhisar have determined that there is a shrine known by the same name.

In this study we have done, taking the center of Kayseri in Koyunbaba Tomb Yılanlı Dağı; this shrine that day so how come this person and the beliefs and practices on the tomb attributed to him he knew the people of Koyunbaba name, finally the people, which according to the data and expectations we have from the last interview and observation has been made that they came here with the goal we are trying to convey.

Keywords: Kayseri, Yılanlı Dağı, Koyunbaba, Miracle, Tomb.

Koyunbaba, 15. yüzyılda Anadolu’nun farklı bir çok yöresinde yaşadığı rivayet edilen Kalenderi Dervişidir. Horosan erenlerinden olduğu kabul edilen Koyunbaba’nın, Kayseri’de ikamet edip etmediğine dair elimizde net bir kayıt bulunmamasına rağmen ünlü gezgin Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yılanlı Dağı mevkiinde bulunan Koyunbaba Türbesinden bahsetmekte ve yöre halkının buraya büyük rağbet gösterdiğini anlatmaktadır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Kayseri ili genelinde Yılanlı Dağındaki Koyunbaba Türbesinden başka, Yeşilhisar ilçesi mezarlığında da Yine aynı adla anılan bir türbenin olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Kayseri Yılanlı Dağındaki Koyunbaba Türbesini merkeze alarak; bu türbenin günümüze kadar nasıl geldiğini, halkın Koyunbaba adıyla bildiği bu zat ve ona atfedilen türbe hakkındaki inanış ve uygulamalarını, son olarak ta insanların hangi beklenti ve amaçlarla buraya geldiklerini yapmış olduğumuz görüşme ve gözlemlerden elde ettiğimiz verilere göre aktarmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, Yılanlı Dağı, Koyunbaba, Keramet, Türbe.