Exposure Analysıs of Employees to Rısks Caused by Lateral Branches


Kayabaşı R.

"İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.21, no.4, pp.71-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanoğlu var olduğu günden, günümüze; toplumsal olarak büyük değişimler yaşamıştır. İlkel toplum hayatından tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna ve nihayetinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapmıştır. Modern hayata geçiş yaparken gelişmelere bağlı olarak, meslek sayıları hızla artmıştır. Dünyada tanımlanmış 42 bin çeşit meslek olduğu, Türkiye’de ise binin üzerinde mesleğin tanımlandığı bilinmektedir. Mesleklerin oluşması ile üretim potansiyeli artmış ve şehirler hızla sanayileşmiştir. Sanayileşme yarışıyla birlikte, iş kazalarında ve meslek hastalıklarında artış yaşanmıştır. Çalışanlar kendi mesleklerinde bilgi, beceri sahibi olmaları ve iş güvenliği eğitimi almaları büyük yarar sağlamaktadır. Bunun yanında çalıştıkları alanlarda, diğer meslekler ile ilgili temel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Çalışanlar için çalışma alanlarında diğer meslekler ve bu mesleklerin tehlikeli durumları yüksek risk taşımaktadır. Çalışanlar bilgi sahibi olmadığı mesleki risklere karşı, savunmasız durumda bulunmaktadır. Çalışanlarda tehlikeli davranışların gerçekleşmesi ve iş ortamında tehlikeli durumların oluşması muhtemeldir. Kazaların %98 kısmı tehlikeli davranışlar ve tehlikeli durumlar nedeniyledir. Tehlikeli davranışların azaltılması ve tehlikeli durumların ortadan kaldırılması İş Sağlığı ve Güvenliğinin önceliğidir. Çalışmamızda analizler mesleki ve risk odaklı olarak yapışmıştır. Analizler sonucunda risklerin %78’lik kısmını ana dal riskler oluştururken %22’lik kısmını yan dal riskler oluşturmaktadır. Yan dal riskler nedeniyle oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için çözümler aranmıştır.