ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMLERİ ARASINDAKİ TEMEL VE SİSTEMATİK FARKLILIKLARIN DETERMİNİST BİR YAKLAŞIMLA ANALİZİ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Management and Political Sciences Review, vol.2, no.1, pp.176-194, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Management and Political Sciences Review
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.176-194
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Üçüncü Sanayi Devrimi elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması ve üretim

hattının geliştirilmesi ile üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerlerini dijital

teknolojiye bırakmasıdır. Kısacası bu kavrama Sanayi 3.0 olarak elektronik ve bilişim

teknolojilerinin üretime entegre edilmesi denir. Dördüncü Sanayi Devrimi ise üretim sürecinde,

fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, sensörler ve diğer entegre bilgisayar sistemleri

birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak, insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak

kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilmesi kavramıdır.

Kısaca Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Siber-Fiziksel Sistemler olmak üzere

üç yapıdan oluşan teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonların kolektif bir bütünüdür. Bu

çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması ile her iki devrim

derinlemesine analiz edilmiş, olası farklar belirlenerek tablo haline getirilerek yorumlanmıştır.

Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde ulaşılan sonuç ise her iki devrim aslında

birbirinin tamamlayıcısı durumunda olduğudur. Yani Dördüncü Sanayi Devriminin özü, aslında

Üçüncü Sanayi Devriminin hareket noktası olan dijitalleşmenin boyut değiştirmesi olgusudur.