TECHNICAL AND EMPLOYABILITY SKILLS OF OCCUPATIONAL SAFETY PROFESSIONAL: A STUDY ON JOB ADVERTISEMENTS


Özdemir H., Kayabaşı R., Erkan M. A., Cündübeyoğlu İ.

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.14, no.1, pp.54-80, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.54688/ayd.1246857
  • Journal Name: Akademik Yaklaşımlar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.54-80
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

While the increasing importance of occupational health and safety affects the development of the occupational safety profession, it also shapes the perspective of the profession. In this study, job postings for occupational safety specialists were analyzed to determine the technical and employability skills demanded by employers. In the study, 166 job postings accessed through Kariyer.net and yenibiris.com were analyzed using the content analysis method. “Occupational safety specialist” was the most sought-after position in the advertisement title with 68.1%. In the advertisements; Bachelor's a degree in 33.6%, C class certificate 23.5%, and 1-3 years of experience 41.0% were requested. "Having a command of occupational health and safety legislation", "controlling field practices and conducting audit activities", and "mastering registration, reporting and documentation activities" are the technical skills that stand out. "Computer ability to use", "teamwork", “verbal and written self-expression”, and “problem solving” skills are the most demanded employability skills. The relationship between the technical and employability skills of occupational safety experts and experience was also investigated. Employability skills are key in hiring inexperienced experts, and technical skills are key in recruiting experienced professionals. Our research may guide career aspirants, academics, employers, and students in the field of occupational safety on technical and employability skills

İş sağlığı ve güvenliğinin giderek artan önemi, iş güvenliği uzmanlık mesleğinin gelişimini etkilerken, mesleğe bakış açısını da şekillendirmektedir. Bu çalışmada işverenlerin talep ettiği teknik ve istihdam edilebilirlik becerilerini belirlemek amacıyla iş güvenliği uzmanı için verilen iş ilanları analiz edilmiştir. Çalışmada, kariyer.net ve yenibiris.com siteleri üzerinden ulaşılan 166 iş ilanı içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Verilen ilan başlığında %68,1 ile “iş güvenliği uzmanı” en çok aranan pozisyon olmuştur. İlanların; %33,6’sında lisans mezunu, %23,5’inde C sınıfı sertifika ve %41,0’inde 1-3 yıl tecrübe talep edilmiştir. “İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına hâkim olmak”, “saha uygulamalarını kontrol etmek ve denetim faaliyetlerini yürütmek” ve “kayıt, raporlama ve dokümantasyon faaliyetlerine hâkim olmak” öne çıkan teknik beceridir. “Bilgisayar kullanma becerisi”, “takım çalışması”, “sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme” ve “problem çözme” becerileri en fazla talep edilen istihdam edilebilirlik becerileridir. İş güvenliği uzmanlarının teknik ve istihdam edilebilirlik becerilerinin tecrübeyle ilişkisi ayrıca araştırılmıştır. Tecrübesiz uzmanların işe alımında istihdam edilebilirlik becerileri, tecrübeli uzmanların işe kabul edilmelerinde teknik beceriler anahtar konumdadır. Araştırmamız iş güvenliği alanında kariyer hedefi olanlara, akademisyenlere, işverenlere ve öğrencilere teknik ve istihdam edilebilirlik becerileri konusunda yol gösterecektir.