Synchronization of electrically and chemically coupled ızhikevich neuron model via backstepping control method


ÇIMEN Z., KORKMAZ N., Kilic R.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, pp.1581-1587, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study addresses the synchronization of two Izhikevich neuron models, coupled electrically and chemically, using the backstepping control method. While there are numerous studies in the literature regarding the electrical coupling of Izhikevich neuron models, research on synchronization of structures created through chemical coupling is limited. This study is the first to tackle the synchronization of a bidirectionally chemically coupled Izhikevich neuron model using the backstepping control method. The system subjected to the backstepping control method was observed to trigger synchronization independently of the coupling weight. This observation is confirmed through both standard deviation analysis and simulation results.
Bu çalışmada, elektriksel ve kimyasal kuplajlı iki Izhikevich nöron modelinin geri adımlamalı kontrol yöntemi kullanılarak senkronizasyonu ele alınmıştır. Literatürde elektriksel olarak kuplajlanan Izhikevich nöron modeliyle yapılan çalışma sayısı fazlayken, kimyasal kuplaj ile oluşturulan yapıya ait çalışmalar sınırlıdır ve çift yönlü kimyasal olarak kuplajlanan Izhikevich nöron modelinin geri adımlamalı kontrol yöntemi kullanılarak senkronizasyonu ilk defa bu çalışmada ele alınmıştır. Geri adımlamalı kontrol yönteminin uygulandığı sistemin, kuplajlama ağırlığından bağımsız bir şekilde eş zamanlı olarak ateşlendiği, hem standart sapma analizi ile hem de simülasyon sonuçları gösterilmiştir.