Sağlık Harcamaları ve Çevre Kirliliği: ASEAN-5 Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi


Dumrul Y.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.396-407, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.396-407
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

An environment that affects and deteriorates health can have a negative impact on economic activities. In this study, the effect of environmental pollution and economic growth on health expenditures is investigated by examining the period 2000-2014 for ASEAN-5 countries. In this study, Pedroni, Kao and panel FMOLS co-integration tests were applied. According to the results of the study, there is a long-term relationship between health expenditures, environmental pollution and economic growth. In addition, it was found that environmental pollution and economic growth increased health expenditures.

Sağlığı etkileyen ve kötüleşen bir çevre ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabilmektedir. Bu çalışmada çevre kirliliğinin ve ekonomik büyümenin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi ASEAN-5 ülkeleri için 2000-2014 dönemi ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada Pedroni, Kao ve panel FMOLS eş-bütünleşme testleri uygulanmıştır. Çalışma sonucuna göre sağlık harcamaları, çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca çalışmada çevre kirliliği ve ekonomik büyümenin sağlık harcamalarını artırdığı bulgusuna da ulaşılmıştır.