SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ


Himmetoğlu S., Delice Y.

in: SAĞLIK YÖNETIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Özgür Demirtaş - Dr. Özge Üstün, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.157-177, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.157-177
  • Editors: Prof. Dr. Özgür Demirtaş - Dr. Özge Üstün, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Geçmişten günümüze insanlık tarihi için en temel içgüdü hayatta kalma gereksinimine yöneliktir. Bu gereksinimin en temel örnekleri barınma, beslenme ve nihai olarak sağlıklı bir hayat yaşama olarak sayılabilir. İnsanlık tarihi boyunca barınma ve beslenme gereksinimleri nasıl dönüşmüş ise sağlıklı bir hayat yaşama ihtiyacı da devasa bir dönüşüme uğramıştır. Birinci Endüstri Devrimi’yle birlikte üretim sistemi teknolojilerinin gelişmesi insanların hayat standartlarını ve yaşama biçimlerini de derinden etkilemiştir. İnsanlar kırsal bölgelerden fabrikaların bulunduğu şehirlere doğru yönelmiş, dünyadaki mevcut kadim şehirlerin yanı sıra yeni, modern ve daha büyük ölçekli şehirler kurulmuş böylece insanlar daha büyük topluluklar hâlinde yaşamaya başlamışlardır. Bu durum devlet kavramının da değişerek sosyal devlet olgusunun ortaya çıkmasını tetikleyen etkilerden biri olmuştur. Bu doğrultuda hem devletler tarafından oluşturulan hem de özel müteşebbisler tarafından kurulan sağlık kuruluşları hayatta kalma içgüdüsünün farklı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sağlık kuruluşları sadece tıbbi hizmet verilen ve insanların şifa bulmaları için kurulan şifahanelerden ziyade finans, muhasebe ve insan kaynakları gibi kavramların da dâhil edildiği komplike bir işletme hâlini almışlardır. Bu doğrultuda hasta ve personel kayıtları, tıbbi malzeme kayıtları ve kurumun işleyişi için gerekli birçok yeni olguyu ortaya çıkmıştır.