ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DİLE GETİRME DAVRANIŞI ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISINA ETKİSİ


Ünüvar B., Demirtaş Ö.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.117-129, 2021 (Peer-Reviewed Journal)