THE FUTURE OF AGRICULTURE AND NEW EMPLOYMENT AREAS IN AGRICULTURE


Creative Commons License

Bulut S., Gökalp Z.

ISPEC 9th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.911-922

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.911-922
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

While the world population is increasing rapidly, new steps are being taken to improve the nutrition, shelter and living standards of the countries. All these initiatives then result in striking changes and developments in agriculture and industry. The passion for better nutrition, shelter and life standards affects the people of all nations. Intense adoption of mechanization-based processes in agriculture reduces the need for conventional agricultural labor and such a case creates a necessity for development of new employment areas in the sector. Otherwise, increase in unemployment in rural areas and migration to the city will be inevitable. On the other hand, since agriculture is not seen as an attractive employment area by the youth and the employment potential in non-agricultural sectors in rural areas is low and the low-skilled labor demand of the service and industry sectors in the cities lead young people to seek employment outside the rural areas. Migration of young population to the city causes the loss of productive workforce needed for a dynamic rural economy. Approximately 25 percent of population still resides in the villages and such a case indicates that the settled rural population in the regions where it is not possible to make a living with non-agricultural works will continue their agricultural activities. Therefore, job opportunities should be opened for youth with agricultural culture who can work in new fields such as agricultural tourism, agriculture-based health services and agricultural gastronomy, where local tastes are preserved, instead of traditional agricultural labor in the field of agriculture.

Keywords: Future of agriculture, agricultural workforce, employment, new approaches

Dünya nüfusu hızla artarken, ülkeler beslenme, barınma ve yaşama düzeylerinin daha da iyileştirilmesi yönünde yeni atılımlar yapılmakta tüm bu girişimler sonucunda da tarımda ve endüstride çarpıcı değişme ve gelişmeler görülmektedir. Daha iyi beslenme ve barınma ile daha iyi yaşam koşullarına kavuşma tutkusu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz insanını da etkisi altına almaktadır. Tarımda mekanizasyona dayalı işlemlerin yoğun bir biçimde benimsenmesi, klasik tarım işçiliği ihtiyacını da azaltmakta bu da sektörde yen istihdam alanları açılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Aksi halde kırsal alanda işsizliğin artması ve kente göç kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan, tarımın gençler tarafından cazip bir istihdam alanı olarak görülmemesi ve kırsal kesimde tarım dışı sektörlerdeki istihdam potansiyelinin düşük olması, kentlerde hizmet ve sanayi sektörlerinin düşük vasıflı işgücü talebi gençlerin kırsal alan dışında iş arayışına sevk etmektedir. Genç nüfusun kente göç etmesi, dinamik bir kırsal ekonomi için ihtiyaç duyulan üretken işgücünün kaybına neden olmaktadır. Ülke nüfusunun halen yaklaşık yüzde 25’inin köylerde ikamet ediyor olması, tarım dışı işlerle geçimi mümkün olmayan yörelerdeki yerleşik kırsal nüfusun tarımsal faaliyetlerini sürdüreceğini göstermektedir. Bu nedenle tarım alanında geleneksel tarım işçiliği yerine modern iş olanakları olabilecek tarım turizmi, tarıma dayalı sağlık hizmetleri ve yerinde lezzetlerin korunduğu tarımsal gastronomi gibi yeni alanlarda çalışabilecek tarımsal kültürü olan gençlerimize iş alanları açılabilmelidir.

Anahtar kelimeler: tarımın geleceği, tarımsal işgücü, istihdam, yeni yaklaşımlar