Atık granüle lastiğin harç özellikleri üzerindeki etkisi


Creative Commons License

Güven A., Almaz Özcan Z.

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan malzemelerden birisi olan çimento harcına, farklı birçok alanda kullanılabilen atık lastik katılarak harç numuneler üretilmiştir. Kum-bağlayıcı oranı 3, su-bağlayıcı oranı 0,50 olacak şekilde kontrol harcı ve atık lastik katkılı harç numuneler hazırlanmıştır. Atık lastiklerin agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada harçların işlenebilirliği, eğilme dayanımı, basınç dayanımı, birim ağırlıkları, boşluk ve su emme oranları incelenmiştir. Atık lastikler, ağırlıkça %25 oranında agrega ile yer değiştirilerek karışıma katılmıştır. Her karışım için 40x40x160 mm boyutlarında numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere işlenebilirlik tayini için TS EN 1015-3 standardı çerçevesinde yayılma tablası deneyi uygulanmıştır. Deney sonucunda kontrol numunesinin yayılma değeri 125 mm, atık lastik katkılı harç numunesinin yayılma değeri de 181 mm olarak ölçülmüştür. TS EN 1015-11’e uygun olarak eğilme ve basınç dayanımları belirlenmiştir. En yüksek eğilme ve basınç dayanımı değerleri sırasıyla 8,1 MPa ve 47,4 MPa olarak atık lastik katkılı numuneden elde edilmiştir. Atık lastik katkılı numunelerin birim ağırlık ve yoğunluk değerleri sırasıyla 2,01 g/cm³ ve 2,40 g/cm³ olarak bulunmuş ve kontrol numunesinin birim ağırlık ve yoğunluk değerlerine yakın olduğu görülmüştür. Kontrol numunesi ve atık lastik katkılı harç numunelerin su emme oranları sırasıyla % 8,5 ve % 7,9 olarak, boşluk oranları ise sırasıyla %17,2 ve %15,9 olarak hesaplanmıştır.