Control of negative voltage output elementary series luo converter via interval type-2 fuzzy controller


Gani A.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.904-910, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, sürekli iletim modunda çalışan negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin gerilim mod denetimi için aralık değerli tip-2 TSK bulanık denetleyici önerilmiştir. Önerilen denetleyici ile negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin dinamik cevabının farklı denetim senaryoları ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin devre modeli analiz edilmiş ve sürekli iletim modunda çalışma için devre eleman sınır değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra önerilen denetim yapısının dinamik performansı referans gerilim değişimi, giriş gerilimi değişimi ve yük değişimi gibi bozuculara karşı Matlab/Simulink benzetim ortamında tip-1 TSK bulanık denetleyici ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Benzetim çalışmasından elde edilen karşılaştırmalı sonuçlarda önerilen denetleyicinin tip-1 TSK bulanık denetleyiciye kıyasla daha tatmin edici sonuçlara sahip olduğu görülmüştür.