Control of negative voltage output elementary series luo converter via interval type-2 fuzzy controller


Creative Commons License

Gani A.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.904-910, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The present study proposes an interval type-2 TakagiSugeno-Kang (TSK) fuzzy controller for voltage mode control of an elementary series Luo converter with negative output voltage and operating at continuous conduction mode. Under different controlling scenarios, the proposed controller aims to improve dynamic response of elementary series Lou converter with negative voltage output. To this end, the circuit model of elementary series Lou converter with negative voltage output was analyzed, and circuit element boundary values were calculated for continuous conduction mode. The dynamic performance of the proposed controlling structure was later analyzed using type-1 TSK fuzzy controller against various disturbances such as changing reference and input voltage and load in Matlab/Simulink environment. When the comparative control performance values obtained from the simulation study are examined, it was observed that the proposed controller has better improvement values compared to the type-1 TSK fuzzy controller in terms of settling times for all control situations.
Bu çalışmada, sürekli iletim modunda çalışan negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin gerilim mod denetimi için aralık değerli tip-2 TSK bulanık denetleyici önerilmiştir. Önerilen denetleyici ile negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin dinamik cevabının farklı denetim senaryoları ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak negatif gerilim çıkışlı temel seri Luo çeviricinin devre modeli analiz edilmiş ve sürekli iletim modunda çalışma için devre eleman sınır değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra önerilen denetim yapısının dinamik performansı referans gerilim değişimi, giriş gerilimi değişimi ve yük değişimi gibi bozuculara karşı Matlab/Simulink benzetim ortamında tip-1 TSK bulanık denetleyici ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Benzetim çalışmasından elde edilen karşılaştırmalı sonuçlarda önerilen denetleyicinin tip-1 TSK bulanık denetleyiciye kıyasla daha tatmin edici sonuçlara sahip olduğu görülmüştür.