TEKNO YÖNETĠM ALT YAPISININ GĠZĠLGÜCÜ OLAN BULUT BĠLĠġĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠNE DETERMĠNĠST BĠR YAKLAġIM


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

PREMIUM E-JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.6, no.22, pp.321-331, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bulut bilişim kavramı bilişim hizmetlerinin sunulması ve kullanılmasına yönelik uygulanmaya başlayan yeni bir yaklaşımı ifade etmektedir. Yani kaynakları kullanıcılar arasında paylaşılabilen internet tabanlı bilişim hizmetleridir. Bu sistem sayesinde, farklı veri tabanlarındaki bilgilerin zorluk çekmeden tek bir tabanda toplanması mümkündür. Günümüzde insanlar teknolojiye hızlı bir şekilde ayak uydurmakta, pratiklik, hız vs. gibi arayışlar içerisine girmektedir. Bu yaklaşımın firmalara sağlayabileceği avantajlar ve meydana getireceği değişimin potansiyeli göz önüne alındığında, önemli yenilik olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla makalede öncelikle bulut bilişim kavramının gelişimi ele alınmış, günümüzdeki uygulamaları, örnekleri ile açıklanmış ve sınıflandırılmıştır. Ayrıca avantajları ve dezavantajları göz önüne alınmalı iş alanında ne kadar yararlı olacağı gözetilmelidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yapılarak Bulut Bilişim Sistemine genel bir bakış yapılarak, önceki çalışmalarla tespit edilen uygulama alanları incelenmiş ve mevcut durum hakkında bilgi verilmiştir