DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ UNSURLARINDAN BULUT BİLİŞİM SİSTEMİ VE HİZMETLERİN İNTERNETİ KAPSAMINDA İŞLETMELERDE SANAL ORGANİZASYONLAR OLUŞTURMA


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.53, pp.491-503, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgi çağı olarak adlandırılan yüzyılımızda teknolojik gelişim, bilgi iletişim yapısının

yanı sıra, toplumlar arası oluşan kültürel etkileşimin yapısını da değiştirmiştir.

Günümüzde Dördüncü Sanayi Devrimine hazırlık dolayısıyla işletmelerde bilgi

teknolojisi ve buna bağlı olarak, iletişim ve üretim teknolojilerindeki ilerlemeler

sürekli farklılaşarak boyut değiştirmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun belirli

malların ve hizmetlerin, üretim ve dağıtımı için bilişim teknolojilerini kullanarak

birbirlerine bağlanan ve personelin olmadığı içi boş Sanal organizasyonlar ile işletmeler

sanal bir yapı içerisinde temel yetenekler, kaynaklar, müşteri ve pazar fırsatlarını

bir araya getirmektedir.Bu çalışmada, Dördüncü Sanayi Devriminin giderek

önemli hale geldiği dünyamızda teknolojinin yarattığı hızlı gelişim ve değişim

ortamı içerisinde ortaya çıkan Sanal organizasyonlar ikincil veriler ile teorik açıdan

analiz edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada öncelikle Sanal organizasyonlar; Sanayi

4.0'ın bileşeni olan Hizmetlerin İnterneti kavramı ile ele alınmış, teknolojik faktörler

ile analiz edilmiş, oluşum nedeni ve önemi açıklanmış, Sanayi 4.0 çerçevesinde

oluşum süreci incelenmiş, son olarak da örgütsel yapılanması ve bu yapılanma için

etkin modeller ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Sanal organizasyon biçimleri

ve yönetimleri konusunda yöneticiler ve girişimciler açısından farkındalık

yaratmaktır. Çünkü geleceğin işletme yapısında, Sanal organizasyonlar büyük

öneme sahip olacak ve siber uzay çağının vizyonu olarak ele alınacaktır.