MERSIN LATIN ITALIAN CATHOLIC CHURCH BELIEF AND PRACTICES


Creative Commons License

İpek Y.

FCR- KİTABE YAYINLARI, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: FCR- KİTABE YAYINLARI
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this work, what is the Catholic sect, which is one of the basic Christian sects, is handled by taking Mersin Latin Italian Catholic Church as the center. The foundation, history and development of this church, the principles of belief of the church community, the rituals that take place here; How and when these are realized constitute the main subject of our study.

With the data collected, we aim to get to know the Catholic Church community with which we live together in the same geography. We are of the opinion that if we can achieve our goal, we can learn more about this religion and its members. In addition, we do not think that "tolerance", which is the common denominator of religions, would be of little use without information.

The differences of our study from other works on this subject; The fact that almost all of our sources are based on works prepared by Catholic Christians and that the History of Religions was written in line with the principle of objectivity, which is one of the most important methods of the Phenomenology of Religion.

The obtained information, documents and data were evaluated using the history, phenomenological and comparative methods.

It is understood that all the rituals adopted and practiced by the Church are not very different from those of other Christians of the Catholic Faith, and even these rituals are almost identical.

Bu eserde temel Hıristiyan mezheplerinden birisi olan Katolik mezhebinin ne olduğu, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi merkez alınarak işlenmiştir. Bu kilisenin kuruluşu, tarihçesi ve gelişimi, kilise cemaatinin inanç esasları, burada gerçekleşen ritüeller; bunların nasıl ve ne zaman gerçekleştirildiği çalışmamızın ana konusunu meydana getirmektedir.

Toplanan verilerle aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız Katolik Kilisesi cemaatini daha yakından tanımayı amaçlıyoruz. Amacımızı gerçekleştirebilirsek bu din ve mensupları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabileceğimiz kanısındayız. Ayrıca dinlerin ortak paydası olan “hoşgörünün’’ de bilgi olmaksızın pek bir faydası olacağını sanmıyoruz.

Çalışmamızın bu konu ile ilgili yapılmış diğer eserlerden farkları; kaynaklarımızın tamamına yakınının Katolik Hıristiyanlar tarafından hazırlanmış eserlere dayanması ve Dinler Tarihi’nin, Din Fenomenolojisi’nin en önemli yöntemlerinden birisi olan objektiflik ilkesi doğrultusunda yazılmış olmasıdır.

Elde edilen bilgi, belge ve veriler tarihi, fenomonolojik ve karşılaştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Kilisenin benimseyip uyguladığı tüm ritüellerin, Katolik İnancına sahip diğer Hıristiyanlarınkinden pek farklı olmadığı, hatta bu ritüellerin ve neredeyse tıpa tıp aynı olduğu anlaşılmaktır.