DİLE GETİRME DAVRANIŞI ARACI ROLDE İKEN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL AİDİYET ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ


Creative Commons License

Harmancı Y., Doğan S., Demirtaş Ö.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.47, pp.377-390, 2021 (Peer-Reviewed Journal)