A RESEARCH ON THE POSSİBLE EFFECTS ON PRODUCTION COSTS IN THE INDUSTRY 4.0 PROCESS


Creative Commons License

Terzi A.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.14, no.2, pp.837-872, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.837-872
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Chinese origin products dominate the international markets due to their cheap labor. In this

way, China has gained a competitive advantage. Countries, such as the United States of

America and Germany, which owe their social welfare to production and exports, need a

new industrial revolution in order to be competitive. The name of the new revolution was

announced in 2011 in Hannover as Industry 4.0. This new concept aims at fully handing the

production process over robots. This transformation will be realized with smart factories

equipped with smart machines and producing smart products. This concept, which means

paradigm change in production, has attracted the attention of the production sector and

academia. This study examines the possible effects of Industry 4.0 on production costs.

With Industry 4.0, production and transportation costs as well as quality management costs

are expected to decrease significantly. In addition, human errors are expected to decrease.

With the reduction of wastage and errors, productivity will increase in production. Turkey's

infrastructure needs to be prepared to give this conversion rate. Education should be

reformed according to new fields of study and the existing workforce should be made ready

for Industry 4.0 applications through trainings.

Çin menşeli ürünlerin dünya piyasalarını domine etmeye başlaması ve düşük işgücü

maliyetleri nedeniyle rekabet avantajını mutlak anlamda eline geçirmesi karşısında,

toplumsal refahlarını üretime ve üretileni ihraç etmeye borçlu olan Amerika Birleşik

Devletleri ve Almanya gibi ülkeler, üretim süreçleri ile ilgili bir paradigma değişimine

gitmek zorunda kalmışlardır. Bu paradigma değişiminin adı 2011 yılında Hannover’de

Endüstri 4.0 olarak belirlenmiştir. Fiziksel emeği üretim sürecinden çıkarmayı, onun yerine

akıllı makinelerle çalışan ve akıllı ürünler üreten akıllı fabrikaları koymayı amaçlayan bu

konsept, unsurları ile birlikte üretim sektörünün ve akademinin gündemine hızlı bir giriş

yapmıştır. Bu çalışma, Endüstri 4.0’ın üretim maliyetleri üzerinde ortaya çıkarması

muhtemel etkilerini incelemektedir. Endüstri 4.0’da planlanan fabrikalarda yapılacak

üretim ile üretim, kalite yönetimi ve taşımacılık maliyetlerinde önemli oransal azalmaların

sağlanacağı beklenmektedir. Ayrıca insan faktörünün ve dolayısıyla zaaflarının üretim

sürecinden çıkması ile birlikte verimlilik artışı sağlanacağı, firelerin ve hataların minimuma

ineceği düşünülmektedir. Türkiye’deki alt yapının bu dönüşüme hız kazandıracak şekilde

hazırlanması, yeni ortaya çıkacak çalışma alanlarına göre eğitimin reforme edilmesi ve

mevcut iş gücünün eğitimler yoluyla Endüstri 4.0 uygulamalarına hazır hale getirilmesi

önem arz etmektedir.