Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim


Creative Commons License

Aykan E.

in: Sağlık İşletmeciliği I, Mustafa Karaca, Editor, Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi yayınları, Eskişehir, pp.159-177, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi yayınları
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.159-177
  • Editors: Mustafa Karaca, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

21. yüzyıl, gelişen ve değişen bilgi teknolojileri nedeniyle önemli dönüşümlerin yaşandığı bir zamanı içermektedir. Bu değişim ve gelişim, bireyler ve toplumlar üzerinde etkili olduğu kadar işletmeler üzerinde de etkili olmuştur. 1980’lere kadar işletmeler mevcut yönetim yapı ve yaklaşımları ile varlıklarını sürdürebilirken son yüzyılda hayatta kalabilme, rekabet edebilme ve /veya sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilme noktasında yeni amaç, hedef ve stratejiler belirlemek zorunda kalmışlardır. Özellikle bilgi ve sağlık teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişim dalgası sağlık sektörünü baskı altına almış ve sağlık işletmeleri daha stratejik kararlar alarak örgüt yapılarını güçlendirmeye ve ayakta tutmaya çaba harcamak zorunda kalmışlardır. Bu durum işletmelerin uzun dönemde hayatta kalabilmesini sağlayacak, işletmeye rekabet üstünlüğü kazandıracak ve karını artırmasına olanak hazırlayacak bir yönetim yaklaşımı ihtiyacını doğurmuştur. İşletmenin büyüme ve karlılığını etkileyecek her faaliyetini dikkate alabilmek için, tüm işletme çalışanlarının, işletme içi ve dışındaki çevresel değişme ve gelişmeleri incelemeleri, bu incelemeler neticesinde gerekli yol haritalarını belirleme, uygulama ve kontrol etme sürecini içeren “stratejik yönetim yaklaşımı” işletmelere bu dönemde bir çıkış kapısı oluşturmakta, çalışmalarına hız ve ivme kazandırmalarına yardımcı olmaktadır.

Sağlık kurumlarında, belirsizliğin son derece fazla olması ve çok fazla çevresel faktörün bir arada değerlendirilmesinin gerekliliği göz önüne alındığında sağlık işletmelerinin daha stratejik düşünmeye, stratejik karar almaya ve stratejik planlamaya olan ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Çevreye uyum sağlayabilmek, iç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanarak kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak stratejik yönetimle mümkün hale getirilebilmektedir. Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim bakış açısıyla, uzun vadede karşılaşılabilecek tehdit, tehlike ve fırsatlar önceden öngörülerek işletme amaçları doğrultusunda işletmeye fayda oluşturulacak doğrultuda harekete geçilebilecektir. Sağlık işletmeleri stratejik yönetim ile birlikte işletmeye fayda sağlayacak planlar ve bu planları gerçekleştirmeye imkân sağlayacak bütçeler çerçevesinde hareket edebilmektedirler. Stratejik yönetim sağlık işletmelerinde iletişimin güçlenmesine, yürütülen faaliyetlerin tümünün daha iyi yapılmasına ve sunulan hizmet kalitesinin artmasına imkân sağlamaktadır (Ertaş, 2014). Buradan hareketle bölümde öncelikle, stratejik yönetim ve ilgili terim ve kavramlar daha sonra stratejik yönetim süreci ve bu kapsamda stratejik planlama, uygulama ve kontrol aşamaları kapsamlı olarak açıklanacaktır.