The Role of Furniture and Furnishings in Decoration in the Personalization of Young Bedrooms


Andaç Güzel T.

The Role of Furniture and Furnishings in Decoration in the Personalization of Young Bedrooms, vol.8, no.2, pp.114-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Understanding the factors that shape the preferences of adolescents and young adults in decoration their rooms is important to support their personal development. Also, understanding this issue is important in terms of obtaining useful tips for managers, designers, and marketers in sectors related to the production of decoration elements such as furniture and furnishing. In this study, individuals 14-25 years old and living in Turkey's Kayseri province perspectives and attitudes towards the objects (furniture, furnishing and other decoration items) they have chosen to personalize their rooms are analyzed. Also, the effects of gender on the preferences and attitudes of these individuals were investigated. Descriptive statistical methods were used to analyze this research data and the results are presented in tables. Some results of the study are as follows; In general, individuals' purchasing decision becomes clear with the use of internet and social networks (50.8%). Especially girls preferred the internet and social networks (65.2%) and boys decided to buy it by interacting with their close environment (68.8%). furniture is the most important element of all individuals in the decoration of their rooms (43.3%). In the decoration of the bedroom, males prefer items reflecting their personality (52.3%), branded (66.7%), local/ethnic (51.6%), or sports-related (52.4%). In the decoration of the bedroom, girls prefer feminine items (65.8%) and fashion and trends to the appropriate color (58.3%) and forms (57.5%) items.

 Ergen ve genç yetişkin bireylerin odalarının dekorasyonu konusundaki tercihlerini şekillendiren unsurları anlamak onların kişisel gelişimlerine destek olmak açısından önemli olduğu kadar mobilya ve mefruşat gibi dekorasyon unsurlarının üretimleriyle alakalı sektörlerde sorumluluk üstlenen yöneticilere, tasarımcılara ve pazarlamacılara faydalı ipuçları sunmak açısından da önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’nin Kayseri ilindeki 14-25 yaş arası ergen ve genç yetişkin bireylerin odalarını kişileştirmek için seçtikleri mobilya, mefruşat ve diğer dekorasyon öğelerine karşı bakış açılarını, tercih ve tutumları analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada, cinsiyet faktörünün bu bireylerin tercih ve tutumlarına olan etkileri de incelenmiştir. Bu araştırma verilerini analiz etmek için tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılmıştır ve sonuçlar tablolar ile sunulmuştur Çalışmanın bazı sonuçları şu şeklidedir; genel olarak bireylerin satın alma kararı internet ve sosyal ağ kullanımı ile netleşmektedir (%50.8). Özellikle kızlar bu yolu tercih ederken (%65.2), erkekler yakın çevreleri ile etkileşime geçerek satın alma kararını vermektedir (%68.8). Bireylerin odalarının dekorasyonunda en önemli buldukları unsur mobilyadır (%43.3). Oda dekorasyonunda erkekler kişiliğini yansıtan (%52.3), markalı (%66.7), yöresel/etnik (%51.6), veya sporla ilgili (%52.4) eşyaları tercihen ederken kızlar ise daha çok cinsiyetlerine uygun, yani feminen (%65.8), moda ve trendlerine uygun renk (%58.3) ve şekilde (%57.5) eşyaları tercih etmektedir.